Cena nabízených služeb závisí na časové a technické náročnosti zásahu, na počtu bezpečnostních vazeb či jiného materiálu a na požadovaném rozsahu dalších prací (štěpkování větví, špalkování kmenu, úklid a odvoz dřevin, frézování pařezů, použití techniky atd.). Konečnou cenu lze většinou přesně stanovit při osobní prohlídce zakázky. Orientačně je cenu možné stanovit podle fotodokumentace zaslané na na

Ceník rizikového kácení

Postupné kácení od koruny

Orientační ceník pro strom dle obvodu 130cm nad zemí .Cena se dále odvíjí od míry rizikovosti, náročnosti a způsobu kácení. Dále druhu dřeva, větvení, zdravotního stavu stromu a přístupu).

Obvod kmene cca 130 cm nad zemí

Orientační cena za pokácení

do 100 cm

600 – 2.500 Kč

100 – 150 cm

1.100 – 4.000 Kč

150 – 200 cm

1500 – 5.000 Kč

200 – 250 cm

1900 – 10.000 Kč

250 cm a více

od 2500 Kč

Pořez větví a kulatiny po odkácení

od 400 Kč

Doprava, posouzení ceny, nezávazná konzultace na místě pro určení ceny nebo postupu je zdarma i v případě, že k pokácení nedojde.

Faktory ovlivňující cenu:

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější práce v odvětví arboristiky a výškových prací. Je zde vysoký faktor možnosti úrazu, poškození majetku nebo smrti. Při práci je třeba používat lana, jistící a bezpečnostní prvky a zařízení s velice omezenou dobou bezpečného užití.

Naše minimální sazba je 1000 Kč. Dále se cena odvíjí od náročnosti a doby strávené při práci. Nemáme danou hodinovou sazbu, neboť dvě hodiny na vysokém rovném smrku jsou rizikově méně náročné než stejný čas strávený na rozdvojeném starém dubu. Především se jedná o stav a strukturu koruny, o rozdíl mezi spouštěním  částí stromu po laně, do kladkové lanovky, pomocí plošiny nebo je možnost volného házení větví a torza stromu na zem.

Cena u rizikového kácení stromů se dá velmi těžko určit, proto nejraději volíme variantu osobní konzultace přímo na místě konání, nebo po zaslání fotografie. V případě že se rozhodnete zaslat fografii, pokuste se vyfotit strom celý a přidat info. o obvodu kmene a přibližné výšce.