Před provedením ořezu, nebo kácením stromů je nutná jejich prohlídka a posouzení stavu. Poté se navrhne odborný druh řezu a podle jeho složitosti a rozsahu se odvíjí celková cena práce.

Prořezy provádíme:

- Bezpečnostní prořez – odstraňování suchých větví, které hrozí pádem, jenž by mohl způsobit poškození majetku nebo někoho ohrozit na zdraví či životě.

Zdravotní prořez – v tomto případě odřežeme nevhodně rostoucí nebo uschlé větve. Toto doporučujeme provádět pravidelně.

- Redukční prořez – „zkrácení“ nebo zmenšení stromu, který překáží, stíní nebo by v budoucnu mohl ohrožovat majetek a zdraví.