Za celou dobu existence firmy ještě ani jednou nedošlo k pojistné události, přesto jsme pojištěni proti škodám do výše 5 000 000 Kč.

Vzhledem k vysokému riziku práce (možnost poškození majetku při kácení, spouštění větví či částí stromů) jsme pojištěni k profesní odpovědnosti. Takové pojištění odpovědnosti pak chrání jak naše klienty, tak i nás před případnými škodami, které mohou vzniknout při vykonávání práce.

 

Pojištění je u České pojišťovny

pojistná smlouva č51215483-18